Zajęcia:

 1. Udział w zajęciach stanowi całość, wymagana jest obecność na całej sesji, prosimy, aby osoby spóźnione nie wchodziły na salę.
 2. Zajęcia można odrobić z inną grupą na tym samym lub niższym poziomie.
 3. Wszelkie pytania i wątpliwości należy zgłaszać po zajęciach. W trakcie trwania zajęć prosimy o zachowanie ciszy i skupienia.
 4. Do praktyki asan nie można przystępować z pełnym żołądkiem, należy odczekać minimum godzinę po bardzo lekkim posiłku, po obfitym cztery.
 5. Uczestnicy zajęć nie mogą sobie nawzajem pomagać w wykonywaniu asan bez zgody nauczyciela.
 6. Sprzęt, z którego korzystamy, trzeba po zajęciach odłożyć na właściwe miejsce.
 7. Nie należy praktykować asan po kilkugodzinnym pobycie na silnym słońcu oraz bezpośrednio po saunie czy masażu.
 8. Panie w ciąży i w czasie menstruacji mają oddzielny cykl asan - prosimy o zgłoszenie się do nauczyciela przed zajęciami.

Problemy zdrowotne:

 1. Wszelkie dolegliwości i problemy zdrowotne należy zgłosić nauczycielowi przed zajęciami.
 2. Jeśli w trakcie zajęć pojawia się złe samopoczucie należy o tym poinformować osobę prowadzącą.

Opłaty:

Grupa Ogólna:

 1. Opłata miesięczna wynosi 230 zł. Płatna na pierwszych zajęciach, przelewem lub gotówką.
 2. Osoby chcące dołączyć w późniejszym terminie mogą wykupić pojedyncze zajęcia w cenie 45 zł, (nie dotyczy kursu wstępnego).

Kurs początkujący:

 1. Pełna opłata za miesięczny kurs wstępny wynosi 230 zł. 
 2. Warunkiem dopisania do listy uczestników jest wpłata przelewem zadatku w wysokości 100 zł.
 3. Wykonując przelew prosimy o precyzyjny opis:
 • Imię Nazwisko,
 • Miesiąc,
 • Miejsce Kursu (Jastrzębia / Norwida),
 • Przekładowo: Janusz Kowalski, Styczeń, Jastrzębia.

Kurs Średnio - Zaawansowany:

1. Pełna opłata za kurs wynosi 260 zł. Płatna najpóźniej dwa tygodnie przed terminem spotkania.
2. Warunkiem dopisania do listy uczestników jest wpłata przelewem zadatku w wysokości 130 zł.
3. Wykonując przelew prosimy o precyzyjny opis:
 • Imię Nazwisko,
 • Miesiąc,
 • K.Sr.Z.
 • Przekładowo: Janusz Kowalski, Styczeń, K.Ś.Z.

Zrzeczenie odpowiedzialności:

1. Szkoła nie odpowiada za rzeczy wartościowe pozostawione w szatni.

 

स तु दीर्घकालनैरन्तर्यसत्कारासेवितो दृढभूमिः॥१४॥